Ny CFO till Addtech

Kristina Willgård har anställts som ny CFO i Addtech AB. Hon tillträder tjänsten den 15 september 2010.

Kristina Willgård har en bred erfarenhet från liknande befattningar inkluderande bl.a. två tidigare perioder som CFO i börsnoterade bolag. Närmast kommer hon från en befattning som ekonomichef inom Ericsson. Kristina kommer ingå i Addtechs koncernledning. Kristina är 45 år och har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.


Stockholm den 9 juli 2010


Addtech AB (publ)


För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar