Ny CFO till Addtech

Christina Kassberg har anställts som ny CFO i Addtech. Hon tillträder tjänsten senast den 15 februari 2016. Christina har en bred erfarenhet med arbeten som bl.a. revisor, controller och CFO varav cirka åtta år som CFO i ett börsnoterat bolag. Christina kommer ingå i Addtechs koncernledning. Christina är 47 år och har en ekonomie kandidatexamen från Stockholms Universitet.

Stockholm den 13 november 2015

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar