Offentliggörande av årsredovisning 2009/2010

Addtechs årsredovisning för 2009/2010 finns nu tillgänglig på Addtechs hemsida www.addtech.com där såväl svensk som engelsk version finns.

I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägare som beställt denna tillhanda i mitten av juli.

Årsredovisningen kan, förutom på Addtechs hemsida, även beställas från Addtech AB, Box 5112, 102 43 Stockholm, telefon +46 8 470 49 00, e-post info@addtech.com.

Stockholm den 12 juli 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10.

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.