Omstämpling av A-aktier

Under juli månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 095 750 medan antalet B-aktier uppgår till 21 637 082.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

  Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 1 097 094 21 635 738 32 606 678 22 732 832
Efter omstämpling 1 095 750 21 637 082 32 594 582 22 732 832

 

 


Stockholm den 30 juli 2010

 

Addtech AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta
Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar