Omstämpling av A-aktier

Under september månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 3 249 768 medan antalet B-aktier uppgår till 64 948 728.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 3 253 800 64 944 696 97 482 696 68 198 496
Efter omstämpling 3 249 768 64 948 728 97 446 408 68 198 496

Stockholm den 30 september 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar