Stängning av aktieswap-avtal och återköp av egna aktier

Stängning av aktieswap-avtal och återköp av egna aktier Addtech har idag stängt det aktieswap-avtal som under hösten ingicks med Handelsbanken med hänsyn till planerat incitamentsprogram. Se vidare bolagets halvårsrapport. Stängningen ger inte någon resultateffekt. Addtech har idag återköpt 1.331.400 egna B-aktier, vilket också utgör bolagets totala innehav av egna aktier. Aktierna utgör 4,8 procent av de utgivna aktierna med 3,5 procent av röstetalet. Aktierna har köpts till kursen 40,50 SEK. I och med återköpet har Addtech säkerställt bolagets åtagande i det av bolagsstämman den 17 december 2001 beslutade optionsprogrammet för ledande befattningshavare. Stockholm 18 december 2001 För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08- 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00920/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00920/bit0001.pdf

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar