ADDvise får order från Backgårdens Bygg AB på 1 Mkr

ADDvise Lab Solutions ABs (publ) dotterbolag KEBO Inredningar har erhållit en order på ca 1 Mkr från Backgårdens Bygg AB. Backgårdens Bygg AB är huvudentreprenör för bygget av Torpaskolan i Vänersborg.

Ordern innefattar en komplett inredning och skyddsventilation till framförallt NO-salar.

 

-       Förvärvet av KEBO Inredningar ger mycket goda säljsynergier visar dagens order. ADDvise är traditionellt starka inom laboratorieinredningen till läkemedelsindustrin medan KEBO bl.a. är starka inom utbildningsväsendet, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise, i en kommentar till ordern.

 

Ordern skall levereras till kund under andra kvartalet 2011.

 

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

 

 

 

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.