ADDvise får order från BillerudKorsnäs värd 1,5 Mkr

ADDvise Lab Solutions ABs (publ) dotterbolag KEBO Inredningar har fått en order på laboratorieinredning och skyddsventilation från BillerudKorsnäs.

Ordern innehåller leverans av laboratorieinredning och skyddsventilation och kommer att levereras under andra halvåret 2013. Ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr.

  • Ombyggnaden av laboratoriet är ett projekt där vi haft möjlighet att vara delaktiga redan i projekteringsfasen. Det visar på vår styrka och kompetens när det gäller att skapa moderna effektiva laboratorier, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise i en kommentar.
  • KEBO har varit lyhörda och kommit med bra förslag på lösningar utifrån våra skisser och visualiserat hur laboratoriet växer fram genom 3D-ritningar. Vi ser fram emot att få inviga vårt ombyggda lab i höst, säger Jan Johansson, projektledare på BillerudKorsnäs.

 

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.