ADDvise får order från dotterbolag till BioGaia på 2,1 MSEK

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag LabRum AB har tecknat ett avtal med BioGaias dotterbolag TwoPac AB, för leverans av laboratorieinredning, skyddsventilerade arbetsplatser och viss utrustning, såsom laboratoriekylar och laboratoriefrysar.

TwoPac AB är ett företag som utvecklar och konstruerar utrustning för fyllning och packning av probiotiska produkter för sin huvudägare BioGaia AB. LabRum har hjälpt TwoPac AB på plats med projektering av inredning, skyddsventilerande produkter och utrustning. Ordervärdet uppgår till ca 2,1 MSEK och leveransen kommer att ske under det andra och tredje kvartalet 2017.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 13.25 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar