ADDvise får order från global koncern på 5,3 Mkr

ADDvise har fått en order på 5,3 Mkr från en global koncern som bl.a. verkar inom laboratorieinstrument och utrustning för medicinsk diagnostik. Koncernen är ett av världens största företag.

Ordern innehåller leverans av laboratorieinredning och skyddsventilation och kommer att levereras i sin helhet under 2013.

Detta är en stor och viktig order för oss och det är glädjande att vår tillväxtstrategi gör att vi ses som en trovärdig motpart i de större affärerna, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise i en kommentar.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.