ADDvise får order från LKAB på 0,7 Mkr

ADDvise Lab Solutions ABs (publ) dotterbolag KEBO Inredningar AB har fått en order från LKAB på 0,7 Mkr.

Affären innefattar leverans av ett forsknings- & utvecklingslaboratorium till den nybyggda fastigheten LKAB-Entre Malmberget i Gällivare. Förutom laboratorieinredning skall skyddsventilation och ett kompaktförvaringssystem levereras.

Ordern levereras till kund under andra kvartalet 2012.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera