ADDvise får order från Skanska Healthcare på 4,7 MSEK

ADDvise har erhållit en order gällande medicinsk utrustning till Nya Karolinska Solna-projektet (NKS), från Skanska Healthcare. Ordervärdet uppgår till 4,7 MSEK och kommer att levereras till kund under 2016.

Ordern innefattar specialutvecklade säkerhetsbänkar till det renrum som ADDvise levererade till NKS under 2015.

- Dagens order visar på ADDvise breda produktsortiment och befäster konceptet med ADDvise som en helhetsleverantör. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Skanska Healthcare, säger Rikard Akhtarzand VD för ADDvise, i en kommentar till dagens affär.  

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.