ADDvise får order från SLU på 3,7 Mkr

ADDvise Lab Solutions AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Ordervärdet uppgår till ca 3,7 Mkr.

Ordern innefattar leverans av skyddsventilation och labboratorieapparatur. Utrustningen skall användas i SLUs nya labb i Uppsala.

Avtal tecknas först 10 dagar efter tilldelningsbeslut i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

 

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera