ADDvise får order värd drygt 1,9 MSEK

ADDvise Group AB:s (publ) nyförvärvade dotterbolag Hettich Labinstrument har fått en order från Region Norrbotten. Beställningen gäller en utodlingsrobot och ska levereras till Laboratoriemedicin Mikrobiologen.

En utodlingsrobot laddas med odlingsplattor samt patientprover som den sedan automatiskt stryker ut i önskat mönster på plattorna. Detta innebär en arbetsbesparing så att personal kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter. Roboten kommer längre fram att kunna ingå i ett större helautomatiserat system med inkubation och imaging.

Ordern är värd ca 1,9 MSEK och leveransen sker i maj 2017.

      Jag är säker på att detta är det första av många positiva besked som Hettich Labinstrument kommer att bidra med,

        säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group, i en kommentar.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 månad 2017 kl. 11.15 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar