ADDvise har tecknat nya avtal med Region Skåne värda ca 2 MSEK

ADDvise Group ABs (publ) dotterbolag IM-Medico har tecknat två nya avtal med Region Skåne inom området anestesi/intensivvård.

Avtalen berör leverans av nya produkter till sjukvården i Region Skåne. Produkterna gäller förbrukningsmaterial så som andningsballonger och CPAP.

Avtalsstart är den 1 december 2015. Avtalen gäller i 2 år med option på ytterligare två år. Totalt värdet på avtalen är ca 2 MSEK och optionen är värd lika mycket.

- Avtalen är en inbrytning på Anestesi/Intensivvårdsområdet, säger Rikard Akhtarzand VD på ADDvise.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.