ADDvise har tecknat nytt avtal med Femklövern värt ca 2,3 MSEK

ADDvise Group ABs (publ) dotterbolag IM-Medico har tecknat ett nytt avtal med Femklövern med leveransstart den 1 april 2016. Femklövern består av Landstingen Dalarna, Uppland, Örebro, Södermanland och Västmanland.  

Avtalet gäller produkter inom området diagnostik så som stetoskop, defibrilleringselektroder och pulsoximetri.

Avtalet löper på 1 år med option om ytterligare 3x12 månader. Det årliga värdet på avtalet uppgår till ca 2,3 MSEK.

- Avtalet är en viktig fortsättning på ett tidigare samarbete med en av våra större kunder, säger Rikard Akhtarzand VD på ADDvise.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.