ADDvise har tecknat nytt avtal med SLL värt upp till 3,2 MSEK

ADDvise Group ABs (publ) dotterbolag IM-Medico har tecknat nytt avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) inom området diagnostik.

Avtalet berör leverans av nya produkter till sjukvården i SLL. Produkterna gäller övervakningsutrustning som t.ex. pulsoximetri med tillbehör.

Avtalsstart är den 12 januari 2016. Avtalet gäller i 2 år med option på ytterligare två år. Totalt värde på avtalet inklusive option uppskattas till 3,2 MSEK. Under den initiala avtalsperioden uppskattas avtalsvärdet till 1,6 MSEK. 

– Avtalet är en inbrytning på diagnostikområdet, säger Rikard Akhtarzand VD på ADDvise i en kommentar till affären.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.