ADDvise ingår avtal om förvärv av Germa AB

ADDvise Group AB (publ) har ingått avtal med Ferno Norden AS och Ferno LLC om förvärv av samtliga aktier i Aktiebolaget Germa med planerat tillträde den 1 december 2017.
•    Köpeskillingen uppgår till 17 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant.
•    I köpet ingår Germas produktionsfastighet med ett marknadsvärde om ca 4,5 MSEK.
•    Räkenskapsåret 2016 omsatte Germa 30,1 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK.

Motiv till förvärvet
Germa är ett lönsamt produktbolag som är strategiskt viktigt för affärsområdet Sjukvård och som kommer komplettera och stärka kompentensen inom akutvårds- och säkerhetsprodukter.

– Förvärvet av Germa ligger helt i linje med vår strategi om att öka andelen egenutvecklade produkter. Det finns tydliga synergier mellan Germa och vårt affärsområde Sjukvård framförallt inom akutsjukvård, säger Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group.

Kort om Germa
Bolaget grundades 1925 och har huvudkontor i Kristianstad. Germa tillverkar och säljer sjukvårdsprodukter som vakuummadrasser, barnsäkerhetslösningar, positioneringskuddar och rehab-produkter. Räkenskapsåret 2016 omsatte Germa 30,1 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK.

Köpeskilling och finansiering
Köpeskillingen uppgår till 17 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant. I köpeskillingen ingår en produktionsfastighet med ett marknadsvärde om ca 4,5 MSEK, baserat på senast genomförda värdering. Förvärvet är redan finansierat genom tidigare genomförd riktad emission och obligationsemission.

ADDvise fjärde kvartal kommer att belastas med förvärvskostnader (kostnader av engångskaraktär) relaterade till Germa om ca 1,3 MSEK.

Tillträdet är planerat till den 1 december 2017.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 12
.00 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar