ADDvise ingår avtal om förvärv av Surgical Tables Inc

 • ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise”) har ingått avtal om förvärv av Surgical Tables Inc (”Surgical Tables”) med planerat tillträde den 1 november 2014.
 • Förvärvet ökar ADDvise årsomsättning med cirka 15 procent.
 • Köpeskillingen uppgår till totalt cirka 18,2 MSEK[1]:
  • cirka 5,5 MSEK erläggs kontant vid tillträde
  • cirka 5,5 MSEK erläggs i nyemitterade aktier eller kontant vid tillträde
  • cirka 7,2 MSEK som avser tilläggsköpeskilling för det fall uppställda mål infrias
 • Under 2013 omsatte Surgical Tables 19,4 MSEK med ett rörelseresultat om 1,1 MSEK.
 • Genom förvärvet av Surgical Tables omsatte den nya koncernen under 2013 proforma 139,4 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 6,3 MSEK.
 • Under första halvåret 2014 omsatte den nya koncernen inklusive Surgical Tables proforma 78,7 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 5,9 MSEK.
 • Surgical Tables är ett amerikanskt bolag som tillverkar och säljer operationsbord till sjukvården. Bolaget är verksamma över stora delar av världen och är en av de ledande aktörerna i branschen.
 • Verksamheterna kompletterar varandra väl och positiva synergieffekter förväntas.

[1] Köpeskillingen uppgår till totalt 2,55 MUSD omräknat med en valutakurs om 7,1385 SEK/USD.

 

Motiv till förvärvet

Förvärvet av Surgical Tables är ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010. I och med förvärvet kompletteras ADDvise utbud av utrustning inom sjukvårdssegmentet.

- Detta är en viktig strukturaffär som möjliggör högre tillväxttakt, tillför ytterligare kompetens samt stärker ADDvise närvaro på den viktiga amerikanska marknaden. Företagens verksamheter kompletterar varandra väl vilket kommer att skapa såväl intäkts som kostnads synergier, säger Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.

 

Kort om Surgical Tables

Surgical Tables säljer och tillverkar operationsbord till sjukvården. Bolaget är verksamma över stora delar av världen och är en av de ledande aktörerna i branschen. Huvudkontoret ligger i Massachusetts (USA) där också tillverkning sker. Under 2013 omsatte Surgical Tables 19,4 MSEK med ett resultat före avskrivningar om 1,1 MSEK. För det första halvåret 2014 omsatte Surgical Tables 9,2 MSEK med ett resultat före avskrivningar om 0,7 MSEK.

I det fall Surgical Tables konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2013, samt det övriga förvärvet som ADDvise genomförde under 2013, hade ADDvise omsättning uppgått till 139,4 MSEK och haft ett rörelseresultat före avskrivningar om 6,3 MSEK för räkenskapsåret 2013. Under samma förutsättning hade koncernen omsatt 78,7 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 5,9 MSEK under det första halvåret 2014.

 

Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen om cirka 18,2 MSEK kommer att fördelas enligt följande:

 • 5,5 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.  
 • 5,5 MSEK erläggs på tillträdesdagen genom 768 157 nyemitterade ADDvise-aktier till en teckningskurs om 7,16 SEK per aktie (volymvägd genomsnittskurs 90 dagar) eller kontant, vilket ADDvise har option på att besluta om.
 • 7,2 MSEK erläggs kontant i en tilläggsköpeskilling för det fall vissa i överlåtelseavtalet uppställda mål infrias.
  1. Tilläggsköpeskillingen beräknas som 100 procent av EBITDA för perioden Q4 2014 samt hela 2015 för det fall EBITDA överstiger 5,7 MSEK och utbetalas kontant i januari 2016.

 

Tillträdet är planerat till den 1 november 2014.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med

förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legala rådgivare.

 

För vidare upplysningar, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ), +46 765-25 90 71,

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se, www.addvisegroup.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08 – 503 015 50, är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.