ADDvise når styrelsens prognos för 2012

ADDvise Lab Solutions ABs (publ) når den av styrelsen, sedan tidigare, kommunicerade prognosen för nettoomsättning och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för 2012.

Styrelsens prognos för 2012 uppgick till 100 MSEK i nettoomsättning med ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA).

ADDvise Lab Solutions ABs nettoomsättning för räkenskapsåret 2011 uppgick till 50,3 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivning på 0,5 MSEK.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera