ADDvise offentliggör årsredovisning för 2012

ADDvise Lab Solutions AB offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman

 

Styrelsens och Valberednings fullständiga förslag inför årsstämman i ADDvise Lab Solutions AB kommer senast tre veckor innan årsstämman den 21 maj att finnas i sin helhet på ADDvise hemsida.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

(För årsredovisning se bifogad fil.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.