ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Hettich Labinstrument

  • ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring med Hans Nilsson Holding AB avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Hettich Labinstrument AB (”Hettich”), allt tillsammans ”Förvärvet”.
  • Köpeskillingen i Förvärvet uppgår till 15,3 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis och avses finanserias delvis kontant samt genom nyemitterade b-aktier i ADDvise. En tilläggsköpeskilling estimerat till 4,7 MSEK kan komma att erläggas givet att utsatta vinstmål uppnås.
  • Räkenskapsåret 2016 förväntas Hettich omsätta 48,8 MSEK och generera ett EBITDA-resultat om 4,5 MSEK.
  • I det fall Hettich konsolideras proformamässigt estimeras ADDvise omsättning uppgå till cirka 248,4 (146,6) MSEK och EBITDA uppgå till cirka 21,5 (4,4) MSEK för helåret 2016.
  • Förvärvet är bl.a. villkorat av ADDvise genomförda due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal.
  • Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på ADDvise vinst per aktie.

Motiv till Förvärvet

Hettich bidrar med en betydande ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat. Förvärvet är strategiskt viktigt för ADDvise och kommer öka utbudet av produkter samt stärka kompentensen i koncernen. Förvärvet kommer att generera såväl industriella som finansiella synergier.

– ”Ett förvärv av Hettich möjliggör en högre tillväxttakt samt tillför oss ett nytt produktsegment, gedigen kompetens och viktiga försäljningskanaler”, säger Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.

 

Kort om Hettich

Bolaget startade sin verksamhet 1995 som svensk distributör av laboratoriecentrifuger från tyska Hettich Zentrifugen och har under åren utökat sortimentet till att idag vara en ledande leverantör av förbrukningsartiklar, instrument och laboratorieutrustning till sjukvård, forskning och industri. Utöver försäljning av produkter har bolaget en serviceavdelning som utför service på medicinteknisk utrustning. Räkenskapsåret 2016 förväntas Hettich omsätta 48,8 MSEK och generera ett EBITDA-resultat om 4,5 MSEK.

 

Proforma

I det fall Hettich konsolideras proformamässigt estimeras ADDvise omsättning uppgå till cirka 248,4 (146,6) MSEK och EBITDA uppgå till cirka 21,5 (4,4) MSEK för helåret 2016[1]. Detta motsvarar en ökning om cirka 69 procent i omsättning och 389 procent i EBITDA.

[1] Proforma baserat på ADDvise omsättning och EBITDA (inklusive kostnader och intäkter av engångskaraktär) för H1 2016 samt Hettich estimerade omsättning och EBITDA för helåret 2016. ADDvise dotterbolag LabRum AB konsoliderat proformamässigt från 1 mars 2016 dvs. endast tio månader.

 

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 15,3 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs dels kontant och dels i nyemitterade aktier av serie B i ADDvise. Vidare är Förvärvet villkorat av att erforderligt rörelsekapital finns i Hettich vid tillträdet. En tilläggsköpeskilling som estimeras till 4,7 MSEK kan komma att erläggas givet att utsatta vinstmål uppnås. Köpeskillingen struktureras enligt följande:

  • 5,0 MSEK erläggs på tillträdesdagen genom nyemitterade ADDvise-aktier av serie B.
  • 10,3 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.
  • Tilläggsköpeskillingen estimeras till 4,7 MSEK och utbetalas kontant, indikativt i Q2 2018.

 

Indikativ tidplan

Aktieöverlåtelseavtal förväntas undertecknas innan utgången av 2016 och tillträde är planerat till början av 2017.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08.45 CET.

 

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.