ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Merit Cables Inc

  • ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna av Merit Cables Inc. (”Merit Cables”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Merit Cables (allt tillsammans ”Förvärvet”).
  • Merit Cables producerar och säljer medicintekniska kopplingsprodukter och system.
  • Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 1,35 MUSD baserat på kassa- & skuldfri basis.
  • En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 0,25 MUSD över två år kan utgå.
  • Räkenskapsåret 2017 omsatte Merit Cables 2,55 MUSD och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 0,25 MUSD.
  • Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på ADDvise vinst per aktie.
  • Förvärvet kommer att finansieras med egna medel och befintlig kreditram.
  • Förvärvet är bl.a. villkorat av ADDvise genomförda due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal.

Motiv till Förvärvet

Merit Cables är ett lönsamt produktbolag baserat i USA med en bred kundbas innefattande ett flertal större ’Fortune 500’-bolag. Förvärvet kommer komplettera och förbättra produktutbudet inom affärsområdet Sjukvård.

-         Genom förvärvet av Merit Cables breddar vi vårt produktutbud inom affärsområdet Sjukvård. Vi stärker också vår närvaro och plattform på den viktiga USA-marknaden, kommenterar Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group.

 

 

Kort om Merit Cables

Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor och produktionsanläggning i södra Kalifornien. Merit Cables producerar medicintekniska kablar och kopplingssystem. Räkenskapsåret 2017 omsatte Merit Cables 2,55 MUSD och generera ett EBITDA-resultat om cirka 0,25 MUSD.

Köpeskilling och tidplan

Köpeskillingen uppgår till 1,35 MUSD baserat på kassa- & skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 0,25 MUSD givet att utsatta vinstmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2019 och Q2 2020.

Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat vara klart i början av Q3 2018.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2018
kl. 08:45 CEST.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar