ADDvise tecknar avtal med Femklövern värt 2,5 Mkr

ADDvise Lab Solutions ABs (publ) dotterbolag ADDvise Tillquist och IM-Medico, verksamma inom ADDvise koncernens affärsområde Sjukvård, har tecknat avtal med Femklövern (landstingen i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala). Uppskattat ordervärde uppgår till 2,5 Mkr.

Avtalet omfattar leverans av förbrukningsmaterial till anestesi- och intensivvården. Avtalet gäller under 3 år med start 2013-06-01 med en möjlighet till förlängning. Avtalsvärdet 2,5 Mkr kommer att fördela sig jämnt över den initiala avtalsperioden om 3 år.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.