ADDvise tecknar ramavtal med landsting värt ca 1,5 Mkr

ADDvise Lab Solutions AB har tecknat ett ramavtal med Landstinget i Östergötland avseende kyl- och frysutrustning till laboratorier.

Ramavtalet löper i 2 år med möjlighet till 2 års förlängning. Uppskattat ordervärde uppgår till ca 1,5 Mkr under den initiala avtalsperioden.

- Vår satsning på att bredda vårt utbud inom laboratorieapparatur börjar ge resultat. Ramavtalet är en bekräftelse på att vi nu har ett starkt erbjudande inom området, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Lab Solutions i en kommentar.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.