ADDvise undersöker möjligheterna att emittera företagsobligationer eller liknande finansiella instrument

ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har genom förvärven av Kebo och Tillquist stärkt sin ställning på marknaden och bedömer att det finns fortsatt mycket goda chanser att fortsätta att växa såväl organiskt som genom förvärv. I syfte att skapa ytterligare finansiell beredskap för en sådan fortsatt tillväxt avser Bolaget att, i linje med beslutade operativa och finansiella mål, initiera en undersökning om att genomföra en emission av företagsobligationer eller liknande finansiella instrument.

I det fall undersökningen faller ut väl kommer styrelsen i ADDvise att besluta om en emission av företagsobligationer eller liknande finansiella instrument. ADDvise prognos för helåret 2012 innebär en omsättning om 95 Mkr med ett positivt EBITDA-resultat (resultat före avskrivningar) med den struktur Bolaget har idag. Den kassaförstärkning som en eventuell emission av företagsobligationer eller liknande finansiella instrument skulle resultera i kommer att användas till framtida förvärv.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar