ADDvise utvecklar en ny medtech-produkt i samarbete med Innovation Skåne

ADDvise dotterbolag IM-Medico har inlett ett samarbete med Innovation Skåne för att ta fram en ny engångsprodukt inom urologi. Initiativet till produkten kommer från ett identifierat behov inom sjukvården. Enbart i Sverige uppskattas försäljningen uppgå till cirka 2 miljoner produkter per år.

 

Innovation Skåne är ett helägt bolag av Region Skåne som bland annat tar tillvara och utvecklar idéer som växer fram i de regionanställdas arbetsvardag för att bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten inom sjukvården.

IM-Medico är en välkänd aktör inom medicinteknik och har redan en bred kundbas vad det gäller produkter i det aktuella segmentet. Produkten blir ett komplement till IM-Medicos redan befintliga produktsortiment av förbrukningsartiklar.

-Vi ser positivt på samarbetet då utvecklingen av produkten ligger helt i linje med koncernens uttalade strategi att utöka andelen egenutvecklade produkter, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group.

Produkten är ny på marknaden och vänder sig till ett stort antal vårdenheter främst i Sverige men även med rätten att marknadsföras globalt. Inom Sverige är den primära marknaden slutenvården, hemsjukvården och olika typer av vårdboenden. Produkten är användarvänlig och genererar synergieffekter då den underlättar för såväl patient som vårdpersonal.

Den potentiella marknaden för produkten är svåruppskattad då produkten riktar sig till ett flertal olika vårdmiljöer. Enbart i Sverige finns det cirka 1 000 vårdcentraler med verksamheter som lämpar sig för den aktuella produkten. Den potentiella årsvolymen uppgår till cirka 2 miljoner produkter enbart i Sverige. Det finns därmed stor potential till en betydande volymförsäljning nationellt men även internationellt.

Framtagning av prototypen är i slutfasen och kommer inom kort att testas i vårdmiljö inom Region Skåne. Ambitionen är att produkten skall lanseras på marknaden under 2016.

-Vi är glada att den nytänkande lösningen är intressant för en aktör som IM-Medico som är etablerad inom produktområdet. Lösningen som växt fram i Region Skåne utifrån ett behov kan därmed nå marknaden och komma till nytta, säger Jonas Gallon, vice vd Innovation Skåne.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.