ADDvise vinner offentlig upphandling värd ca 9 MSEK

ADDvise Group ABs (publ) dotterbolag LabRum AB har fått ett tilldelningsbeslut från Stockholms Läns Landsting för leverans av CO2 inkubatorer. Inkubatorerna ska levereras till Nya Karolinska Solna och kommer att användas för att odla celler och bakterier. Orderna är värd ca 9 MSK och leveransen kommer att ske under det andra och tredje kvartalet av 2017.

-       Vi är stolta över att få vara med och skapa förutsättningarna för framtidens forskning, säger Rikard Akhtarzand VD på ADDvise Group i en kommentar gällande tilldelningsbeslutet.

Avtalsspärr råder fram till den 10 april. Först därefter har LabRum AB rätt att teckna avtal med SLL.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 09.25 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar