BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2010

ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Oktober – december 2010

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till

11,4 MSEK (7,3), en ökning med 56,2 procent

• EBITDA för perioden uppgick till 0,0 MSEK

• (0,3)

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till

–0,3 MSEK (0,2)

• Resultatet efter finansiella poster för perioden

uppgick till –0,2 MSEK (0,2)

• Resultat per aktie för perioden uppgick till

–0,1 SEK (0,2)

• Orderingången för perioden uppgick till

13,5 MSEK (5,3), en ökning med 154,7 procent

Januari – december 2010

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till

22,2 MSEK (34,2), en minskning med 35,1 procent

• EBITDA för perioden uppgick till –4,2 MSEK

(–0,4)

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till

–4,7 MSEK (–0,8)

• Resultatet efter finansiella poster för perioden

uppgick till –4,5 MSEK (–0,7)

• Resultat per aktie för perioden uppgick till

–2,0 SEK (–1,1)

• Orderingången för perioden uppgick till

27,1 MSEK (15,2). en ökning med 78,3 procent

(För komplett rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

Om ADDvise

ADDvise är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum – från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet.

Bolaget har huvudkontor i Bromma och försäljningskontor i Malmö, Huddinge och en produktionsanläggning i Hässleholm.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar