Förändringar i ADDvise Groups styrelse - Meg Tivéus och Fredrik Celsing föreslås som nya ledamöter.

Som ett led i att förstärka ADDvise Groups styrelse har nuvarande styrelse valt att idag offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma den 3 februari 2016 där bolagets Valberedning föreslår att Meg Tivéus och Fredrik Celsing väljs till nya styrelseledamöter. Skälet till förändringarna är dels att bredda kompetensen i styrelsen, dels att möta den kravbild som en notering på Nasdaq Stockholm Small Cap medför.

Meg Tivéus har mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseposter inom både privat och offentligt näringsliv i Sverige och internationellt. Sedan nio år tillbaka arbetar Meg heltid med styrelseuppdrag. Hon är idag styrelseledamot för Swedish Match AB, Endomines AB, Blomsterfonden och Gotlandsbåten. Hon är styrelseordförande i Arkitektkopia AB, Solhagagruppen AB, Björn Axén AB, Close AB, Readly AB och Svenskt Kulturarv. Meg är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också läst medicin.

Fredrik Celsing har mångårig erfarenhet som VD och styrelseledamot i både privatägda och börsnoterade bolag och koncerner. Fredrik är idag verksam som VD och koncernchef för Kamic Group AB och Amplex AB. Kamic Group och Amplex är två privatägda teknikkoncerner som tillsammans omsätter 2,4 mdkr och innefattar cirka 90 rörelsedrivande bolag i 16 länder. Fredrik är utbildad civilingenjör från Chalmers.

I övrigt föreslås styrelsen vara oförändrad.

Däremot har Kenneth Lindqvist informerat Valberedningen att han inte ställer upp för omval vid ADDvise Groups årsstämma 2016.

Valberedningen består av Advokat Joakim Falkner, Magnus Vahlquist samt Kenneth Lindqvist.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se       

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.