Förtydligande om återbetalning av Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)

Med referens till pressmeddelandet med titel ”ADDvise återbetalar Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)” publicerat den 16 oktober 2017 11.00 CET har Bolaget beslutat att senarelägga avstämningsdagen till den 9 november 2017 till följd av processfel. Vidare innebär detta att sista dagen för handel bli den 7 november 2017.

Som tidigare kommunicerats kommer full återbetalning av Obligationslånet ske genom frivillig inlösen vilket innebär att Fordringshavarna erhåller 101,0 procent av det nominella beloppet, jämte upplupen ränta beräknat från (men exklusive) den senaste ränteförfallodagen till och med (och inklusive) dagen för frivillig inlösen. Återbetalningen kommer att ske den 16 november till som är registrerade ägare till obligationerna på avstämningsdagen den 9 november 2017. Vid utbetalningen erhåller Fordringshavarna 101,0 procent av det nominella beloppet samt upplupen ränta beräknad fram till och med den 16 november 2017.

För vidare upplysningar
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar