Halvårsrapport för perioden 2004.05.01 - 2004.10.31 addVise inredning skyddsventilation ab (publ)

Faktureringen under perioden uppgick till 6,9 MSEK (14,5). Halvårsresultatet blev -3,3 MSEK (0,9 MSEK) efter finansiella poster. Marknaden för laboratorieinredning är inne i en svag period, vilket orsakat förlust under första halvåret trots att nysatsningen på renrumsverksamhet startat mycket lovande. Åtgärder har vidtagits som gör att bolaget tror på ett betydligt bättre resultat under andra halvåret jämfört med det första. Den ekonomiska ställningen är stabil med en soliditet på 56%. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 6,9 MSEK och dess tillgångar i pågående arbeten till 3,6 MSEK Orderstocken uppgick den 31/10 till 7,8 MSEK. Bolaget har i november tecknat en order inom renrumsverksamheten uppgående till 5,6 MSEK

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar