Kraftigt ökad orderingång under första kvartalet 2011

ADDvise Lab Solutions ABs (publ) orderingång under första kvartalet 2011 ökade kraftigt. Orderingången under första kvartalet 2011 i koncernen uppgick till 11,0 Mkr, en ökning med 279 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under första kvartalet 2009 uppgick orderingången till 2,9 Mkr.

-       Den positiva trenden från slutet av förra året håller i sig. Orderingången under första kvartalet var stark. Aktivitet bland våra kunder har ökat markant jämfört med samma period föregående år. Framförallt är det läkemedelsindustrin som drar, säger Rikard Akhtarzand, VD, i en kommentar till orderingången.

 

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

 

 

 

 

 

 

ADDvise Lab Solutions (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera