Preliminär nettoomsättning och EBITDA för 2017

ADDvise Group AB:s intäkter under fjärde kvartalet uppgick preliminärt till 62,3 MSEK (53,2). EBITDA resultatet före kostnader och intäkter av engångskaraktär uppgick till 4,5 MSEK (3,4). EBITDA resultatet uppgick till 2,8 MSEK (4,8).

Intäkterna under fjärde kvartalet har varit lägre än våra förväntningar. Det beror dels på att projektverksamheten inom affärsområdet Lab har haft en svagare orderingång än förväntat och dels på en glidning i leveranstider till följd av nedläggningen av en produktionsenhet. I gengäld har ingången på första kvartalet 2018 varit stark, säger Rikard Akhtarzand VD på ADDvise Group i en kommentar till det preliminära utfallet.

För helåret 2017 uppgår ADDvise Groups intäkter preliminärt till 240,0 MSEK (195,3). EBITDA resultatet före kostnader och intäkter av engångskaraktär uppgick till 15,2 MSEK (9,3). EBITDA resultatet uppgick till 13,6 MSEK (18,1).

Som tidigare kommunicerats har ADDvise Group under fjärde kvartalet belastats med kostnader av engångskaraktär för refinansiering av obligationslån med ca 3,0 MSEK varav endast 0,9 MSEK är kassaflödespåverkande.

Siffrorna är ännu preliminära och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.          

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar