Adera: Astrakan bygger intranät för Strängbetong

Adera: Astrakan bygger intranät för Strängbetong Aderaägda Astrakan har i en upphandling vunnit förtroendet att bygga Strängbetongs Intranät. Strängbetong är ett av Sveriges ledande stombyggnadsföretag. Intranätet är byggt utifrån Astrakans egenutvecklade plattform "e-core ms" och består i det här fallet av ett antal funktionsmoduler med ett färdigt administrationsgränssnitt. "E- core ms" omfattar ett stort antal komponenter för publicering av innehåll på webbplatser. Genom att sammanfoga ett antal av Astrakans intranätsmoduler får Strängbetong ett avancerat intranät. Intranätet kommer att bli ett av de viktigaste verktygen för att öka kompetensen inom organisationen och förbättra interninformationen. Gränssnittet är utformat så att Strängbetong själva kommer att kunna fylla intranätet med värdefull information. - Vi fokuserar på kvalitet och kostnadseffektivitet för våra kunder. Därför har vi inom Astrakan utvecklat ett arbetssätt med vilket vi snabbt kan gå från studie till en fungerande lösning, säger Martin Randler, affärsutvecklare på Astrakan. Med hjälp av "e-core ms" kan vi snabbt tillföra kunderna nytta. En av de funktioner som ingår i intranätet är en koppling till Strängbetongs dokumenthanterings-system DOCSOpen. Genom intranätets webbgränssnitt ges användarna möjlighet att söka information bland filer och mappar på det sätt som de är vana vid. Andra funktioner som Strängbetong beställt är rapportgenerering från annan datormiljö och enkäthantering. - Astrakan har visat på bred och djup kompetens och vi har fått intrycket av att utvecklingsarbetet för intranätets funktioner är väl genomtänkt, säger Magnus Sjölander, projektledare, Strängbetong. Vi har fått flera goda referenser från Astrakan och de har visat att de har en god förståelse för vår bransch och våra behov. Strängbetongs intranät ska vara implementerat innan årsskiftet. För ytterligare information kontakta: Martin Randler, affärsutvecklare, Astrakan Tel: 08-5661 3900 e-post: martin.randler@aderagroup.com C-G Lövetoft, VD, Astrakan Tel: 0705-20 07 50, e-post: clas-goran.lovetoft@astrakan.se Magnus Sjölander, projektledare, Strängbetong Tel: 08-615 82 00, e-post: magnus.sjolander@strangbetong.se Inom Adera AB (publ) ryms idag bolagen Adera IT, Adera Integrerad Kommunikation och Adera Nucleus. Adera IT är i sig ett holdingbolag för Astrakan och OOPix. Efter genomförande av pågående omstruktureringsprogram kommer bolaget att ha cirka 280 anställda i Sverige och England. Aktien är noterad på Stockholms-börsens O-lista. www.aderagroup.com Strängbetong är Sveriges ledande företag inom element byggtekniken. Företaget levererar system och komponenter för hus och anläggningar från fabriker som är spridda över hela landet. Huvudprodukten är Basbyggnaden - ett tätt och väderskyddat hus, monterat på plats och färdigt för inredning. www.strangbetong.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00350/bit0001.pdf

Dokument & länkar