Adera: SACO ny kund till Astrakan

Adera: SACO ny kund till Astrakan Det Aderaägda bolaget Astrakan har fått i uppdrag att göra en förstudie för fackförbundet SACO:s nya webbplats. Upphandlingen vanns av Astrakan i konkurrens med fyra andra leverantörer. Sveriges Akademikers Centralorganisations (SACO) webbplats är en viktig kanal för opinionsbildning. Därför påbörjas nu arbetet med att skapa en ny webbplats som bättre motsvarar besökarnas krav på information och användarvänlighet. Astrakan har fått i uppdrag av SACO att göra en förstudie för den nya webbplatsen. Resultatet av förstudien blir en kravspecifikation som beskriver målet med den nya webbplatsen och vilka funktioner den ska innehålla. SACO kommer sedan att använda kravspecifikationen för en ny upphandling av själva produktionen av webbplatsen. - En förstudie är den strategiska fasen i utvecklandet av en ny webbplats. Astrakan har visat att de är en leverantör med väl utvecklad metodik för denna typ av projekt. Det är tydligt att Astrakan vet vad de gör och varför det måste göras, säger Anna Kopparberg, projektledare och upphandlingsansvarig på SACO. Förstudien beräknas vara klar under oktober månad. - Det här är ett avtal som passar Astrakan perfekt. Vi har nu vunnit förtroendet att utföra det strategiska arbetet för SACO. Vi hoppas naturligtvis att det även ska leda till att vi får möjlighet att hantera implementeringen av projektet, säger C-G Lövetoft, VD på Astrakan. För ytterligare information kontakta: C-G Lövetoft, VD Astrakan Mobil: 0705-200 750 E-post: clas-goran.lovetoft@astrakan.se Jonas Eriksson, kundansvarig, Astrakan Mobil: 070-634 32 89 E-post: jonas.eriksson@aderagroup.com Anna Kopparberg, Informatör/webbansvarig, SACO Tel: 08-613 48 66 E-post: anna.kopparberg@saco.se Inom Adera AB (publ) ryms idag bolagen Adera IT, Adera Integrerad Kommunikation och Adera Nucleus. Adera IT är i sig ett holdingbolag för Astrakan och OOPix. Efter genomförande av pågående omstruktureringsprogram kommer bolaget att ha cirka 280 anställda i Sverige och England. Aktien är noterad på Stockholms-börsens O-lista. www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00320/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar