Adera genomför riktad nyemission på 427 Mkr

Adera genomför riktad nyemission på 427 Mkr Styrelsen för Adera AB (publ) har den 19 mars 2000 beslutat om nyemission av 2.500.000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 15 februari 2000. Syftet med emissionen är att tillföra bolaget medel för fortsatt expansion samt att öka det institutionella ägandet. Emissionen har riktats till ett flertal större svenska och utländska institutionella investerare. Två tredjedelar av de nyemitterade aktierna har placerats hos större utländska investerare. Teckningskursen om 171 kronor per aktie har fastställts genom ett anbudsförfarande. Emissionen tillför bolaget 427,5 Mkr före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen har genomförts av H&Q Technology. "Vi har märkt ett mycket stort intresse för Adera bland investerarna. Efter en lyckad road-show har vi stärkt vår kassa - och har nu fått medel för att realisera vår kraftfulla expansionsstrategi" säger Jörgen Ericsson, VD Adera AB För vidare information, vänligen kontakta Jörgen Ericsson, VD Adera, 0703- 992866, Per Malmström, CFO Adera AB 08-54503300 eller Janerik Dimming, Informationschef Adera AB 0706-206008. Adera hjälper sina kunder att bli konkurrenskraftiga i den nya ekonomin genom att införa innovativa och integrerade e-business lösningar. Vi har tre kompetenskategorier i företaget; affärsstrategi-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT-/Internetkompetens. Adera är idag 450 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Värnamo, Köpenhamn, Oslo, London, Amsterdam, Antwerpen, München och Dallas. Aktien är sedan den 10 juni 1999 noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. (www.aderagroup.com) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar