Adera introducerar "nya" Wallenius Wilhelmsen worldwide

Adera introducerar "nya" Wallenius Wilhelmsen worldwide E-byrån Adera har fått i uppdrag att utforma det första steget i en global positioneringsstrategi för Wallenius Wilhelmsen. I det integrerade uppdraget, som blir ett av Aderas största hittills, ingår bland annat utvecklandet av en webbstrategi och en global kampanj. Svenskägda Wallenius Lines operativa enheter fusionerades i somras med norskägda Wilhelmsen Lines och bildade därmed världens största fordons- och Ro-Ro rederi. Adera har skapat en temporär webbplats och ett intranät för fusionen och går nu vidare och utvecklar en ny global webbstrategi för hela koncernen. Webbplats ska integreras fullt ut i Wallenius Wilhelmsens organisation och ska fungera som ett köpstöd till små och medelstora kunder, samt komplettera marknadskommunikationen riktad till stora kunder. Webbstrategin och den reklamkampanj som Adera är med och utvecklar blir en viktig del i byggandet av det nyfusionerade företagets varumärke. - Vi valde Adera som leverantör för vår webbsatsning, och med deras breda kompetens såg vi möjligheten att arbeta integrerat med hela vår kommunikation, säger Anna Hammargren, informationschef på Wallenius Wilhelmsen. För mer information kontakta: Andreas Hoffman, Projektledare Adera Stockholm, 08 - 545 033 00 Per Ljungberg, Informationschef Adera AB, 08 - 545 033 00 Adera AB (publ) är Europas första e-byrå. Vi skapar affärsnytta för våra kunder genom att i vår egen organisation sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; management- , marknadsförings-/kommunikations- samt IT-/Internetkompetens. Adera har på två år vuxit från 60 till 311 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Köpenhamn, Antwerpen, München och Dallas. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar