Adera ökar ägarandelen i dotterbolagen Cartesia och Mogul

Adera ökar ägarandelen i dotterbolagen Cartesia och Mogul Via en nyemission ökar Adera ägarandelen i dotterbolagen Cartesia och Mogul, som båda nu ägs till över 90 procent. Bonnier & Bonniers ägarandel i Adera kommer efter emissionen att öka till 40,2 procent av aktierna och 70,4 procent av rösterna. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Bonnier & Bonnier dispens från budplikten. Aderas huvudägare Bonnier & Bonnier har genomfört s.k. efteraffärer till de två offentliga uppköpserbjudanden som Adera lämnat avseende Cartesia och Mogul. Genom sådana efteraffärer har Bonnier & Bonnier förvärvat 835 925 aktier i Cartesia och 1 605 879 aktier i Mogul mot betalning i form av 234 501 aktier i Adera, med samma utbytesförhållande som i respektive offentligt erbjudande. Adera har fullbordat efteraffärerna genom att förvärva de 835 925 Cartesia-aktierna och de 1 605 679 Mogul-aktierna från Bonnier & Bonnier mot betalning i form av 234 501 nyemitterade Adera-aktier, dvs. med bibehållande av samma utbytesförhållande som i de offentliga erbjudandena. Aderas innehav uppgår nu till 99,3 % av rösterna och 98,9 % av aktierna i Cartesia samt 90,5 % av röster och aktier i Mogul. Mot ovanstående bakgrund beslutade styrelsen, med stöd av stämmans bemyndigande, att genom en apportemission emittera 234 501 Adera-aktier av serie B, varigenom Aderas aktiekapital ökas med 2 814 012 kronor. Emissionen riktades till Bonnier & Bonnier som tillsköt de ovan nämnda aktierna i både Cartesia och Mogul som apportegendom. Bonnier & Bonniers ägarandel i Adera kommer efter emissionen att öka till 40,2 % av aktierna och 70,4 % av rösterna i Adera. Bonnier & Bonnier har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt avseende Adera som annars hade uppkommit för Bonnier & Bonnier som en följd av emissionen. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef Adera AB (publ), 113 90 Stockholm Telefon: 08-736 30 70, Fax: 08-736 30 71 E-post: info@aderagroup.com, URL: www.aderagroup.com Adera är en IT-koncern uppbyggd av företag med skilda, kompletterande specialistkompetenser. Idag har Adera tre dotterbolag; Cartesia som erbjuder geografiska informations- och positioneringssystem, Mogul med inriktning på konsultation inom IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem och Teknik i Media som fokuserar på IT-lösningar för medieproducerande företag. Berlingske Tidene, D&B, Dagens Nyheter, Eniro, finska regeringen, SJ, Svenska Spel och Vägverket Produktion är några av Aderakoncernens kunder. Adera är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 270 anställda och kontor på åtta orter i Sverige samt ett i Helsingfors i Finland. För mer information, se www.aderagroup.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT20020/wkr0005.pdf Adera AB Pressmeddelande

Dokument & länkar