Adera säljer kommunikationsverksamheten

Adera säljer kommunikationsverksamheten Som ett avslutande steg i renodlingen av verksamheten har styrelsen för Adera beslutat att ingå avtal om försäljning av dotterbolaget Adera Kommunikation AB till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i dotterbolaget. Totalt kommer affären att medföra en likviditetsförstärkning för moderbolaget på 6 MSEK men också en reaförlust på cirka 2 MSEK. Genom försäljningen koncentreras resurserna helt till IT-verksamheten. Totalt uppgår antalet medarbetare i koncernen efter försäljningen till knappt 100 stycken. Utförsäljningen av dotterbolaget förutsätter beslut på extra bolagsstämma. Kallelse till en sådan kommer att ske inom de närmaste dagarna. För mer information kontakta: Torbjörn Lindh, CEO och koncernchef Telefon 070-92 73 085 Nils-Ove Andersson, VVD Telefon 070-30 36 733 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/13/20020313BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/13/20020313BIT00810/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar