Adera stärker koncernledningen

Adera stärker koncernledningen Adera stärker koncernledningen med fyra nya medlemmar. De närmaste månaderna kommer bolaget att fokusera på att säkerställa fortsatt stark utveckling i Sverige, kraftig förstärka positionerna i Europa, samt positionera Adera starkare på marknaden. Henrik Martin blir Aderas Senior Vice President Sweden med ansvar för företagets kontor i Sverige. Henrik har varit verkställande direktör för Adera Stockholm sedan februari 1999. Henrik har en bakgrund som vice VD för Pir New World Media och har dessutom under tre år arbetat som managementkonsult på McKinsey & Company i Stockholm. Richard Törnblom blir Senior Vice President Europe med ansvar för Aderas kontor utanför Sverige samt för framtida geografisk expansion. Richard kom till Adera i oktober 1999 och har sedan dess ansvarat för säkerställandet av Aderas kompetens inom e-businesstrategier. Richard Törnblom kommer närmast från en tjänst som verkställande direktör för Arrow Electronics i Sverige. Dessförinnan var han under fem år managementkonsult på McKinsey & Company. Han har även varit Brand Manager för Kraft Jacob Suchard. Johan Kruse blir Senior Vice President Brand/Communications med ansvar för att säkerställa Aderas kompetens inom marknadsföring/ kommunikation. Johan kom till företaget i samband med Aderas förvärv av Takete i juni 1999. Han har arbetat med reklam och marknadsföring i tio år, bland annat för kunder som Kährs, SCA Packaging, SKF, Stiga och Swedish Match. Janerik Dimming blir Senior Vice President Corporate Communications. Janerik tillträder den 1 februari och kommer att ansvara för all intern och extern kommunikation, inklusive investor relations. Han kommer närmast från Rikta där han var platschef i Göteborg under 1999. Innan dess har han bland annat varit informationschef för SKF Sverige AB i tolv år. Aderas koncernledning består därmed av: Rolf Jansson, CEO and President Jörgen Ericsson, Deputy CEO Richard Törnblom, Senior Vice President Europe Henrik Martin, Senior Vice President Sweden Claes-Göran Lövetoft, Chief Integration Officer Johan Kruse, Senior Vice President Brand/Communications Janerik Dimming, Senior Vice President Corporate Communciations Per Malmström, Chief Financial Officer Aderas koncerncontroller, Eva Jagenheim, lämnar koncernledningen under sin mammaledighet. Ny affärscontroller blir Anna-Karin Stridh som kommer närmast från Jobline. Per Mattisson efterträder Henrik Martin som ansvarig för Aderas kontor vid Stureplan i Stockholm. Per var med och etablerade Aderas strategienhet under 1999 och har tidigare varit strategikonsult inom Andersen Consulting under tre år. - För att bli bäst i Europa på att leverera kompletta e-businesslösningar krävs en förmåga att integrera innovativ kompetens inom affärsstrategi, marknadsförening och IT. Med den här koncernledningen har vi lyckats spegla den integrations- och innovationskraft som återfinns inom Adera. Därmed har vi alla förutsättningar att ta in fler och större affärer, skapa en miljö som är ännu mer utvecklande för våra medarbetare samt tydligare positionera Adera på marknaden, säger Aderas koncernchef Rolf Jansson. För mer information kontakta: Rolf Jansson, Koncernchef Adera, 031-701 67 00 Jörgen Ericsson, Vice Koncernchef Adera, 031-701 67 00 Adera AB (publ) är Europas första e-byrå. Vi skapar affärsnytta för våra kunder genom att i vår egen organisation sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; strategi-/affärsutveckloing-, marknadsförings-/kommunikations- samt IT- /Internetkompetens. Adera är idag 330 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Köpenhamn, Oslo, London, Antwerpen, München och Dallas. Aktien är sedan den 10 juni 1999 noterad på Stockholmsbörsens O- lista. (www.aderagroup.com) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar