Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Rolf Jansson har sålt 40.000 aktier (efter split) av serie B i Adera AB. Rolf Jansson har efter försäljningen 556 450 aktier av serie A och 52 500 aktier av serie B Lars Ferhm har sålt 50.000 aktier (efter split) av serie B i Adera AB. Lars Ferhm har efter försäljningen 506 450 aktier av serie A och 0 aktier av serie B. Båda har genomfört försäljningen i huvudsak för att kunnna investera i Adera Venture Zone, som är ett venture capitalbolag som stödjer entreprenörerna i den första fasen av företagets uppbyggnad. Företaget bildades i december 1999 och ägs till 19 % av Adera. För mer information kontakta: Rolf Jansson Arbetande styrelseorförande, Adera Venture Zone 031-701 67 00 Adera AB (publ) är Europas första e-byrå. Vi skapar affärsnytta för våra kunder genom att i vår egen organisation sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; management-, marknadsförings-/kommunikations- samt IT-/Internetkompetens. Adera är idag 330 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Köpenhamn, Oslo, London, Antwerpen, München och Dallas. Aktien är sedan den 10 juni 1999 noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. (www.aderagroup.com) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar