VLT väljer IMpress till nytt redaktionellt system

VLT väljer IMpress till nytt redaktionellt system VLT har avtalat med Adera Business Solutions om införande av IMpress redaktionella systemlösning på Vestmanlands Läns Tidning. Bakom VLTs val av IMpress och Adera finns den klara målsättningen att välja en öppen systemlösning och en part som agerar öppet mot andra leverantörer på marknaden. Avtalet mellan Vestmanlands Läns Tidning och Adera Business Solutions innebär att Adera kommer att leverera och installera programvara, utbilda systemansvariga och superanvändare, samt driftsätta systemet på VLT. Adera tar helhetsansvar för systeminstallationen tillsammans med sina samarbetspartner Media Support & Development AB, Leif Askelund Grafiska AB (FotoWare), samt Oracle. Vestmanlands Läns Tidnings målsättning under urvalsprocessen har varit att finna en partner och en redaktionell systemlösning som har en öppenhet mot omvärlden - både tekniskt och organisatoriskt. - Adera har under upphandlingsprocessen bevisat att de verkligen uppfyller dessa krav. De har till exempel fått till stånd samarbete med Media Support & Development och FotoWare när det gäller integration på djupaste systemnivå mellan systemen. Alla tre har dessutom, utan diskussion, anpassat sina respektive systemlösningar, så att VLT skall få en så effektiv lösning som möjligt utan överlappande produkter, säger Anders Lind, IT-chef på Vestmanlands Läns Tidning. - Affären med Vestmanlands Läns Tidning är ett bevis på att den affärsstrategi som Adera Business Solutions arbetar efter ligger rätt i tiden. Vi har tidigare sett hur slutna leverantörsspecifika system slagits ut från marknaden. Under ett antal år har det även funnits en trend mot egenutvecklade system. Även dessa börjar nu få svårt att hävda sig, då de tidningar som satsat på dessa lösningar sett svårigheten att få en kontinuitet i utvecklingen. Aderas modell att helt utan begränsningar samarbeta med andra företag, både affärsmässigt och tekniskt, är den modell som kommer att styra utvecklingen många år framöver, säger Urban Jönér, verkställande direktör för Adera Business Solutions. - Vår målsättning är givetvis att VLT-koncernen skall ta systemlösning i drift på övriga tidningar inom VLT-koncernen (Sala Allehanda, Avesta Tidning, Fagersta-Posten, Bärgslagsbladet, Arboga Tidning, Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda). Eftersom IMpress systemets design medger att samma centralt placerade server används för samtliga tidningar med "säkra skott" mellan de olika redaktionerna, ger detta VLT-koncernen en kostnadseffektiv modernisering av tekniken framöver, fortsätter Urban Jönér. IMpress har utvecklats i samarbete med Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Utgångspunkten var en analys genomförd på Göteborgs-Posten över hur en tidning skulle kunna göras, enklare, snabbare och med bättre kvalitetssäkring. - Att IMpress idag bara finns på ytterligare två tidningar ser vi som bevis på att systemet är i början av sin produktcykel. Det betyder även att utvecklingen sker med hjälp av senaste systemutvecklingshjälpmedel, liksom att systemet bör ha många år kvar innan det nått slutet på sin livscykel. Detta innebär också att vi som köpare kan påverka, och ta del av de många år av positiv utveckling som systemet har framför sig, fortsätter Anders Lind. Syftet med IMpress är att möjliggöra ett förbättrat och förenklat arbetssätt för produktion av informations- och nyhetsmaterial. Behovet av teknisk kunskap reduceras och fokus kan riktas åt innehåll och kvalitet. IMpress systemet i kombination med produkterna från MS&D och FotoWare hanterar allt material samt stöd för hela produktionsprocessen från planering till färdig produkt, oavsett på vilket sätt det sedan ska publiceras. - Utgångspunkten för IMpress är att ge stöd för tidigare planering och effektivare samarbete i det redaktionella arbetet. Vi anser att planering och tydliga uppdrag är nyckeln till både kvalitet och tidsvinster. Bland annat kan sidor planeras som antingen en priolista eller som en layoutskiss med stöd av väldefinierade mallar. Artiklar och bilder fördelas sedan som uppdrag bland redaktionens medarbetare. När innehållet i sidan är klart, kan den färdiga sidan automatiskt ritas upp av system utifrån skissen och sparas för utkörning. IMpress inkluderar alltså enkla metoder för planering av layout och uppdrag samt överblick över arbetet, säger Sven Ringmar, produktansvarig för IMpress på Adera Business Solutions. - Att IMpress är en systemlösning som innebär en möjlighet till en planerad redaktionell process spelade en stor roll för oss i valet av system, avslutar Anders Lind. För mer information kontakta: Anders Lind Urban Jönér IT-chef Västmanlands Läns Tidning VD Adera Business Solutions 021 - 19 91 42 08 - 545 033 00 070 - 583 03 87 070 - 795 02 06 anders.lind@vlt.se urban.joner@aderagroup.com Bakgrundsfakta Adera Business Solutions AB svarar för utveckling och marknadsföring av e- byrån Aderas produktifieringar; IMpress, Autopublishing och Site Manager. IMpress kännetecknas bland annat av automatisk layout, gemensam databas, återanvändning av information, ordning och reda. IMpress används för att producera tidningar både i tryckt form och på Internet. Systemet brukas idag av Göteborgs Posten och Svenska Dagbladet och vidareutvecklas kontinuerligt. Adera är en e-byrå som skapar affärsnytta för sina kunder genom att i den egna organisationen sammanföra kompetenser som är kritiska för att framgångsrikt konkurrera i den nya affärslogiken; management-, marknadsförings- /kommunikations- samt IT-/Internetkompetens. Affärsidén är att hjälpa uppdragsgivare att ta steget in i den nya affärslogiken, utveckla nya konkurrensmedel och nya effektiva sätt att kommunicera med kunder, omvärld och personal. Adera har 260 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm, Ljungby, Köpenhamn, Antwerpen och München. Bland kunderna märks AB Volvo, Volvo Penta, Telia Nära, Olicom, FöreningsSparbanken, JC/Brothers, Compaq EMEA, Strålfors och SmithKline Beecham. Adera genomför nu en nyemission om högst 80 MSEK och ägarspridning av företagets aktier. Bolagets B-aktie kommer att noteras på Stockholms Fondbörs O-lista. Teckningsperiod 19-28 maj. Under förutsättning att ägarspridningen kan genomföras beräknas handel påbörjas den 10 juni 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00240/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar