ADONnews lanserar en digital marknadsplats för annonsering.

Malmö, 1 december 2016 – I ADONnews kan annonsörer, lokala som nationella, nå upp till 3.5 Mio* unika besökare snabbt och enkelt. På marknadsplatsen finns alla våra partners erbjudande samlade på ett och samma ställe. Annonsörer bokar, köper, skapar och hanterar sitt eget annonsutrymme genom att köpa ett abonnemang på 1, 3, 6 eller 12 månader. En enkel, smidig och kostnadseffektiv lösning.

Räckvidden för ADONnews har nyligen nått en kritisk massa om 3,5 MIO* unika besökare per vecka. Det innebär att även varumärken, detaljhandelskedjor, mediabyråer och reklambyråer nu visar intresse för ADONnews. Marknadsplatsen gör det nu ännu enklare, smidigare och mer kostnadseffektivt för alla parter, samtidigt som vi och våra mediapartners når ut bredare och snabbare till företag som vill annonsera lokalt.

”I och med att vi nu lanserar en digital marknadsplats för annonsering, effektiviserar vi säljprocessen ytterligare. Företag kan på ett smidigt sätt planera och köpa marknadsföringsutrymme utifrån sina behov, vilket ger oss en större möjlighet till att nå en större marknad på ett effektivare sätt via t.ex. digitala kampanjer. Vi har inspirerats av andra liknande och framgångsrika prenumerationstjänster som t.ex. Netflix och Spotify, där man som användare enkelt får en obegränsad tillgång till det avtalade utbudet under en abonnemangsperiod” säger Andreas Ericsson, VD Mobile Loyalty

Besök gärna marknadsplatsen: shop.adonnews.com

* uppgiften gäller 2016-12-01

Den som vill lära sig mera om ADONnews kan läsa mer på Mobile Loyalty´s produktsida: www.adonnews.com

Mobile Loyalty, utvecklar och säljer abonnemangsbaserad annonsering främst riktad mot lokala och regionala företag.

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring – online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende. (AktieTorget”MOBI”)

För mer information kontakta:

Andreas Ericsson, VD Mobile Loyalty                                                 

andreas.ericsson@mobileloyalty.com

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar