Stampen Lokala Medier förlänger och förstärker samarbetet med ADONnews

Malmö, 3 november 2017 – Mobile Loyalty meddelar att Stampen Lokala Medier förlänger och förstärker samarbetet med ADONnews.

Stampen Lokala Medier ingick i november 2016 ett ettårigt avtal med Mobile Loyalty avseende användning av affärssystemet ADONnews.

I avtalet stipulerades att Stampens annonssäljare ska ha kundkontakten, sälja annonser och fakturera.

I ADONnews åtagande ingick affärssystemet ADONnews, utbildning av produkten till säljarna, utveckling, drift och support. I avtalet ingick följande tidningar Göteborgsposten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen och TTELA och avsåg annonsering i Stampens digitala editioner.

”Vi ville testa ADONnews direkt och satte upp tuffa mål för leveranser av teknik, utbildning, försäljning och lönsamhet och kan med stolthet redovisa att vi nått samtliga delmål. Alla sajter var aktiverade i november 2016.

Stampens säljare har utbildats i produkten och dryga 90% av säljarna har genomfört försäljningar. Ett säljmål i mångmiljonklassen har uppnåtts, och vi har 40 % omköpsfrekvens. Vi går nu in i år två med ambitionen att stärka samarbetet, produkten & affären ytterligare.” Henrik Carlsson, produkt & digitalchef på Stampen Lokala Medier AB.

”Vi är naturligtvis glada över de framgångar som Stampen nått på kort tid. Vi har nu fått ett kvitto på att 1. ADONnews kan stärka nyhetsmediernas lönsamhet och 2. annonsörerna gillar enkelheten i ADONnews.  Vi kan konstatera att vår affärsmodell fungerar.” Andreas Ericsson, VD Mobile Loyalty

För mer information kontakta: 

Andreas Ericsson, VD Mobile Loyalty 
andreas@adonnews.com 

Mobile Loyalty, är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget")

Denna information är sådan information som Mobile Loyalty Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 november 2017.

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar