Advania bidrar till ökad säkerhet i snabbväxande e-handelsföretag


Brandsdal Groups har 140 anställda och är en ansedd aktör i Norden, Tyskland och Österrike inom e-handel. Företaget har miljontals registrerade användare varvid säkerhet står högt på agendan för tillväxtföretaget.

1997 startade Einar Brandsdal ett entreprenörsföretag för att etablera sig inom näthandel. Sett till intäkterna, är Netthandelen.no, idag Norges största auktionsplats.

Blivakker.no är Norges största skönhetsaffär online och även det mest framgångsrika inom koncernen. Blivakker.no etablerades 2007 och har därefter blivit flerfaldigt utnämnd till ”Folkets Online Favorit”.

Det framgångsrika konceptet har lett till att syster butiker etablerats i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Österrike, under namnet Cocopanda. I koncernen ingår även webbutiken Brandsdal.no, som erbjuder klädmärket Brandsdal of Norway. 


Attacker sker dagligen

 "Det är vårt ansvar att hålla våra kunder säkra, såväl som kunddata och allmänna affärsdata", säger Dag Øyvind Godtfredsen, IT-direktör för Brandsdal Group.

Med populära webbplatser som bär tung trafik, upplever Brandsdal Group ofta scanning och försök till olaga intrång. Eftersom Brandsdal har fått kontroll över exponeringen på Internet, har man istället fokuserat på medarbetarna och deras datorer. Syftet har varit att begränsa de negativa konsekvenserna, om en anställd av misstag öppnar en bilaga eller klick på en skadlig länk. Advania har stöttat detta säkerhetsarbete på Brandsdal, med metoder för härdning, verifiering av säkerhetsmekanismer och rådgivning.

Konsulter har testat genom att försöka bryta sig in på webbsidor för att avslöja eventuella svagheter. Liknande tester har gjorts på medarbetarnas datorer för att utröna hur mycket tillgång en potentiell hackare kan få.

Från Avandias säkerhetsexperter har Brandsdal fått tillgång till expertis och stöd för både stora uppdrag även med kort varsel.

"- Samarbetet med Advania har fungerat mycket bra", säger IT-direktören i Brandsdal Group. 


Säkerhet - och bra användarupplevelse

 Godtfredsen betonar den viktiga interaktionen mellan teknik och användarvänlighet.

"- Det är viktigt att medarbetarna inte upplever en begränsning avseende tillgänglighet och funktionalitet. Det är fråga om att vara kreativ med tekniken och använda den optimalt, så att vi får säkerhetsfördelarna, samtidigt som användarupplevelsen bibehålls".

Brandsdal fokuserar på att öka medvetenheten hos sina anställda och dela kunskap om utmaningar, allmänna hot och hot i e-handelsbranschen. Medarbetarna har fått tips om vad man ska leta efter, hur man bestämmer om det verkar vara en säker e-post eller om de borde undersöka mer innan de öppnar bilagor och länkar.

"Det handlar om enkla tips, som ändå ger ett stort värde. Jag tror inte att den är tekniskt ensam som kan lösa säkerhetsutmaningar, det handlar om teknik i samverkan med den mänskliga bedömningen", fortsätter Godtfredsen.

Brandsdal står också inför hot mot ransomware, försök till ekonomisk vinning. Enligt Godtfredsen har Brandsdal upplevt så kallad direktörsbedrägeri, men tack vare vaksamma anställda kunde de stoppa försöket i tid. 


Utmaningar framåt

Godtfredsen anser att e-handelsbranschen kommer att ha säkerhetsutmaningar under många år framöver.

"- Det kommer att bli ekonomiska överväganden i denna bransch, det är säkert. Säkerhet är aldrig ett färdigt jobb. Det handlar mer om att upprätthålla en bra nivå".

IT-direktören betonar behovet av att övervaka nuvarande hot, både på egen hand och med hjälp av säkerhetspartners som Advania, som känner till utmaningarna hos många företag och industrier och kan göra värdefulla insatser.

"Håll säkerhet på agendan! Fokusera på säkerhet både från det tekniska perspektivet men också avseende medarbetarnas medvetenhet. Det är viktigt att samtliga involverade medarbetare är med och se till att de vet vilka utmaningar de står inför.", avslutar Godtfredsen


För mer information:
Espen Hartz, CEO, Advania Norge
Tele: +47 930 29 688
Epost: espen.hartz@advania.no.

  

Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.no och www.advania.com #advania

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media