Advania satsar ytterligare i den offentliga sektorn


Kammarkollegiet har godkänt överlåtelsen av ramavtalen från Misco AB till Advania Sverige AB. Överlåtelsen är rikstäckande avseende klienter, samt användarnära IT-produkter och tjänster. Det innebär att Advania flyttar fram sin position ytterligare inom offentlig sektor.

”Avtalet med Kammarkollegiet är naturligtvis en viktig dörröppnare och möjliggör utökade affärer helt i linje med Advania Sveriges långsiktiga satsning inom offentlig sektor, säger VD, Tomas Wanselius”.

Avtalen är rikstäckande. Avropsberättigande på avtalen innefattar tvåhundra kommuner, kommunala bolag, landsting och statliga myndigheter.

”Vi har på senare tid flyttat fram vår position avsevärt inom den offentliga sektorn med flera nya ramavtal sedan årsskiftet. Att vi är med och konkurrerar om den här typen av affärer inom klienter, tjänster och arbetsplatstillbehör hos Sveriges offentliga kommuner och statliga myndigheter, är naturligtvis väldigt betydelsefullt och ger Advania en välkommen möjlighet att visa vad vi kan åstadkomma,” säger David Pohanka, Business Unit Director.


För mer information:
Tomas Wanselius, VD Advania Sverige
Telefon: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se

David Pohanka, Business Unit Director, Advania Sverige
Telefon: +46 562 175 31
E-post: david.pohanka@advania.se


Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com