Resultat Svenskt IT-Säkerhetsindex


Svenskt IT-Säkerhetsindex består av en analys av strategisk respektive operativ mognad där det sammanvägda resultatet visas på X-axeln samt kombinationen av skadefrekvens och skadeverkan på Y-axeln. För att säkra att respektive område är speglat ur relevanta synvinklar omfattar enkäten mer än 50 frågor.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Prenumerera