Advenica publicerar årsredovisning för 2014

Advenica AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.advenica.com
Advenicas årsstämma hålls onsdagen den 20 maj 2015.

Lund, 2015-04-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Linde, VD, 070-838 66 71, andreas.linde@advenica.com
Marie Bengtsson, CFO, 070-386 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl. 15.00.

Address: Advenica
P.O. Box 11065
SE-220 11 Lund
Sweden

Visiting address: Advenica

Stora Råby Byaväg 88
SE-224 78 Lund Phone: 46 46 38 60 50 Fax: 46 46 38 60 55

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. Mer information om bolaget finns på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se


Taggar:

Om oss

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Prenumerera