Advenicas huvudägare utfärdar köpoptioner till nyckelpersoner

BERA Holding i Lund AB, huvudägare i Advenica, har erbjudit nyckelpersoner i Advenica att förvärva köpoptioner avseende aktier i Advenica. Köpoptionerna ger innehavaren rätt att förvärva aktier från BERA Holding under perioden 1 oktober 2017 till och med 31 december 2017 för 25 kr per aktie. Köpoptionerna ger rätt att förvärva totalt 75 000 aktier i Advenica. Ytterligare detaljer finns i insynslistan på Advenicas hemsida.

Advenicas nytillträdda VD, Einar Lindquist, har därutöver förvärvat 15 000 aktier i Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD, +46(0)46-38 60 50, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Taggar:

Om oss

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank.